Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXX Niedziela Zwykła – 27.10.2019 r.

 

1. W środę od godz. 15:30 i w czwartek również od godz. 15:30 spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych i przed I piątkiem listopada.

2. W piątek (1 XI) Uroczystość Wszystkich Świętych. Dziękujemy Bogu za zbawionych, wśród których – mamy nadzieję, są nasi bliscy. Msze św. przed południem jak w niedziele. Po południu dodatkowa Msza św. o godz. 14:00 na cmentarzu, a po niej procesja w intencji zmarłych. Przypominam, że uroczystość Wszystkich Świętych jest świętem nakazanym, więc jesteśmy zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

3. W sobotę (2 XI) Dzień Zaduszny, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 7:00, 7:30 i 17:00. Od soboty we wszystkie dni powszednie listopada o godz. 17:00 zapraszam na wypominki i różaniec za zmarłych. Wypominki całoroczne odprawiane są w niedziele przed pierwszą Mszą św. Pamiętajmy też o zyskiwaniu odpustów dla zmarłych. W dniach 1-8 listopada każdy wierny może uzyskać odpust zupełny (jeden w danym dniu), który ofiaruje się za zmarłych pokutujących w czyśćcu.

Warunkami dla uzyskania odpustu są:

* pobożne nawiedzenie cmentarza,
* odmówienie modlitwy za zmarłych.
Wymagane jest też zachowanie zwyczajnych warunków odpustu, do których należą:
* bycie w stanie łaski uświęcającej,
* przyjęcie Komunii świętej,
* odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego,
* wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego.

4. W sobotę od godz. 8:30 odwiedziny chorych w domach. Zapisy chorych dziś w zakrystii.

5. Dziękuję za sprzątanie kościoła i za złożone ofiary. W tym tygodniu proszę, by o czystość naszej świątyni zatroszczyli się: p. Maria Bobulska, p. Irena Gruszka, p. Anna Gruszka, p. Janina Andreasik, p. Tadeusz Andreasik. Sprzątanie w poniedziałek po wieczornej Mszy św. i w sobotę po rannej Mszy św.

6. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7:00 zmiana tajemnic różańcowych, a po wszystkich Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na budowę nowego kościoła w Strzyżowie.

7.Dla pogłębienia wiary i wiedzy religijnej zachęcam do lektury prasy katolickiej.

8. Na stoliku z katolicką prasą znajdują się kartki wypominkowe. Podobnie jak w poprzednich latach w dwóch kolorach. Jedne są na wypominki listopadowe (jednorazowe), a drugie na wypominki roczne.

 

Spotkania duszpasterskie:

* We wtorek po nabożeństwie różańcowym spotkanie dla kandydatów do bierzmowania

* W sobotę po nabożeństwie wieczornym spotkanie dla kandydatów na ministrantów

 

Ogłoszenia instytucji zewnętrznych:

15 listopada (piątek) w godz. od 8:30 do 10:30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Wielopolu odbędzie się kompleksowe komputerowe badanie wzroku wraz z możliwością zakupu okularów.