XIII Tydzień Wychowania

XIII Tydzień Wychowania W niedzielę, 10 września, w Kościele katolickim w Polsce rozpoczyna się XIII Tydzień Wychowania, którego hasłem są w tym roku słowa „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”. Tegoroczną refleksję nad sposobami oraz skutecznością wychowawczą podejmuje się w kontekście dwóch ważnych dla Kościoła wydarzeń. Pierwszym z nich jest trwający w […]