Kapłani wywodzący się z parafii

Ks. Marek Strzępek
Data święceń kapłańskich: 2004-05-29
Pracuje w diecezji radomskiej.
Data urodzenia: 1970-05-21
Miejsce urodzenia: Niedźwiada

 

Ks. Bogusław Borek

Data święceń kapłańskich: 1997-06-14
Pracuje w diecezji krakowskiej.
Data urodzenia: 1967-08-10
Miejsce urodzenia: Rzeszów

 

Ks. prałat Tadeusz Mastej
Data święceń kapłańskich: 1963-06-29
Od 1977 r. misje w Argentynie.
Data urodzenia: 1938-06-21
Miejsce urodzenia: Glinik

 

Ks. Marek Bokota

Posługa kapłańska w parafiach:
Obecnie w USA.
Data urodzenia: 1953-03-10
Miejsce urodzenia: Glinik

 

Brat Tymoteusz Czesław Mucha

Posługa kapłańska w parafiach:
Misje – Zambia.
Później – Niepokalanów.
Zmarł 21 lutego 2016 r. w Niepokalanowie, w wieku 92 lat, przeżywszy 65 lat w zakonie.