Kapłani i bracia zakonni wywodzący się z parafii

Ks. Marek Strzępek
Data święceń kapłańskich: 2004-05-29
Pracuje w diecezji radomskiej.
Data urodzenia: 1970-05-21
Miejsce urodzenia: Niedźwiada

 

Ks. Bogusław Borek

Data święceń kapłańskich: 1997-06-14
Pracuje w diecezji krakowskiej.
Data urodzenia: 1967-08-10
Miejsce urodzenia: Rzeszów

 

Ks. prałat Tadeusz Mastej
Data święceń kapłańskich: 1963-06-29
Misje w Argentynie (od 1977 r.)
Data urodzenia: 1938-06-21
Miejsce urodzenia: Glinik

 

Ks. Marek Bokota

Posługa kapłańska w parafiach:
Pracuje w USA.
Data urodzenia: 1953-03-10
Miejsce urodzenia: Glinik

 

Brat Tymoteusz Czesław Mucha

Posługa zakonna w parafiach:
Misje w Zambii (41 lat).                                                                                                    
Zmarł 21 lutego 2016 r. w Niepokalanowie w wieku 92 lat (w zakonie 65 lat).